Kontoføring

Flere og flere av våre kunder velger å inngå en kontoføreravtale med Aksjeservice. En slik avtale frigjør ressurser internt i selskapet så vel som sikrer en korrekt og god oppfølging av aksjonærene. Etter avtaleinngåelse vil selskapets kontofører hos Aksjeservice besørge korrekt innrapportering til myndighetenes aksjonærregister, besvare spørsmål fra aksjonærene knyttet til beholdnings- og ligningsspørsmål samt bistå selskapet i utsendelse av generalforsamlingsinnkallinger m.m.

Selskapet vil få en fast kontaktperson hos Aksjeservice, og det er samme kontaktperson som vil besvare eventuelle spørsmål fra aksjonærene. Vi vil også sette opp en unik e-postadresse som all kommunikasjon fra, og til, selskapet foregår via og som aksjonærene raskt identifiserer seg ved. Aksjonærene slipper videre å forholde seg til ulike verdipapirkontoer da alt samles på ett sted.

Kontofører vil videre besørge at alle transaksjoner og kapitalhendelser registreres i selskapets aksjebok, og at nødvendig dokumentasjon sendes ut til aksjonærene. Når en kontoføreravtale inngås vil Aksjeservice overvåke selskapets organisasjonsnummer slik at vi blir varslet om alle kunngjøringer i Brønnøysund. Dette sikrer at kapitalhendelser i selskapet blir fanget opp – og riktig registrert og rapportert. I forbindelse med selskapets generalforsamling kan Aksjeservice bistå med alt fra utsendelse av innkallinger til gjennomføring av selve generalforsamlingen med oppmøteregistrering, stemmesedler, opptelling og etterarbeid.

Aksjeservice kan også bistå på ulike måter i forbindelse med det praktiske rundt utbetaling av utbytter, nedsettelser etc.

Ta kontakt med oss for uforpliktende gjennomgang eller et tilbud til ditt selskap.

Telefon: 

66 77 37 30