Generalforsamling

Alle aksjeselskap er pålagt å gjennomføre ordinær generalforsamling før utgangen av juni måned hvert år dersom man følger kalenderåret regnskapsmessig. I tillegg er det en rekke saker som det må kalles inn til ekstraordinær generalforsamling for å behandle.

Som selskapets høyeste myndighet er det en rekke formaliakrav til alt fra innkallingen til generalforsamling, via selve gjennomføringen av generalforsamlingen til protokoll og etterabeidet etter selve generalforsamlingen.

generalforsamlingMed generalforsamlingsmodulen fra Aksjeservice får du et enkelt verktøy for generering av:

  • Innkalling til generalforsamling
  • Påmelding til generalforsamling
  • Oppmøte- og voterings- registrering på selve generalforsamlingen
  • Protokoll fra generalforsamling
  • Hovedblankett i de tilfeller dette er nødvendig

 

Man kan enkelt registrere så mange generalforsamlinger man vil, og det er ingen ekstra kostnadd per generalforsamling. Generalforsamlingsprotokoll og andre dokumenter lagres automatisk i løsningen, og man får en enkel oversikt over alle gjennomførte generalforsamlinger med dato og full historikk.

Om ønskelig kan Aksjeservice også stille med personell på generalforsamlingen for oppmøteregistrering samt optisk lesbare stemmesedler. Vi har lang erfaring med dette og fungerer som en objektiv part under opptelling av stemmer etc.

Ta kontakt med oss for uforpliktende gjennomgang eller et tilbud til ditt selskap.

Telefon: 

66 77 37 30