Konsern

Det kan være en vel så stor utfordring å ha mange selskap som mange aksjonærer. Aksjelovens krav til føring av aksjebok er den samme om man har én eller få aksjonærer som mange, og man må i tillegg innrapportere til aksjonærregistret for hvert enkelt selskap.

Behovet for en konsernledelse er naturlig nok litt annerledes enn for et frittstående selskap. Aksjeservice har sammen med noen av landets største konsern utviklet skreddersydde løsninger som er tilpasset dette behovet med blant annet felles innlogging, samlerapporter og aktivitetsplaner. Man kan fra ett sted få tilgang til alle sine selskap, og enkelt ta ut oversikter over alle selskapene samlet – eller enkeltvis om det skulle være behov for det.

Som for alle våre kunder får konsernkunder elektronisk aksjebok med direkte innsending til Altinn / aksjonærregistret i tillegg til en modul som gjør gjennomføring og dokumentasjon av generalforsamling meget enkelt.

Konsernløsningen benyttes av selskap med alt fra 3-5 selskap til store holdingselskap med mange hundre datter- / tilknyttede selskap.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang eller et tilbud til ditt konsern.

Telefon: 

66 77 37 30