Ansvarlige selskap

Ansvarlige selskap som IS (indre selskap), KS, DA og ANS har mange av de samme utfordringene som aksjeselskap når det gjelder forsvarlig håndtering av eierne og selskapsdynamikken. Det har lenge vært behov for en bedre plattform for disse selskapene for håndtering av nettopp denne problemstillingen – og Aksjeservice kan nå tilby dette.

Løsningen gir en brukervennlig og sikker håndtering av alle aspekter knyttet til deltakerne og deres andeler samt håndtering av kapitalstrukturen i selskapet.

 

Mulighet for sammenkobling av IS og AS (Hovedmann)

Dersom det er en forholdsmessig sammenheng mellom aksjer i hovedmann og IS kan disse samkjøres i løsningen og man dermed kun forholder seg til endringer i IS. Ved overdragelser av andeler vil de forholdsmessige aksjene automatisk overdras i hovedmann. Det samme gjelder for kapitalutvidelser under forutsetning at det foreligger gyldig emisjonsfullmakt i hovedmann. Denne modellen forenkler den løpende ajourføring samtidig som det eliminerer rom for menneskelig svikt.

Utbetalinger

I tilfeller hvor utbetalinger for perioder følger tid andelene er eid vil systemet automatisk beregne dette og fordele utbetalingen på eierne av de ulike andelene veid for tid eid. Endres nevneren hensyntas dette uten at man må gjøre manuelle beregninger - og man får ferdig genererte utbetalingsfiler.

Øvrige selskapsformer

I tillegg til IS håndteres KS (kommandittselskap), DA (selskap med delt ansvar) og ANS (ansvarlig selskap).

 

Ta kontakt med oss for uforpliktende gjennomgang eller et tilbud til ditt selskap.

Telefon: 

66 77 37 30