Aksjeselskap med mange aksjonærer

Myndighetenes stadig strengere krav til rapportering og tilgjengelig informasjon om aksjonærer og historikk er utfordrende å etterleve – uten de rette verktøy.

Aksjeservice tilbyr markedets beste løsning for håndtering av alle aspekter knyttet til aksjonæradministrasjon. Vi har en rekke selskap med mange tusen aksjonærer, og har lang erfaring med håndteringen av alle aspekter knyttet til dette.

Vi leverer en komplett løsning hvor selskapets aksjebok registreres i våre registre og dere får en egen kontaktperson som vil følge opp selskapet og deres aksjonærer. En løsning fra Aksjeservice vil erstatte selskapets tradisjonelle aksjebok, eller VPS-registrering, og selskapsansvarlig vil besørge all innrapportering til offentlige registre i tillegg til løpende oppfølging av selskapet og deres aksjonærer. Ledelsens behov for rapporter og annen informasjon er godt dekket gjennom et mangfoldig utvalg av tilgjengelige rapporter og tjenester.

I tillegg til administrasjon av selve aksjeboken kan vi om ønskelig bistå på generalforsamlinger, foreta utsendelser til aksjonærene, både elektronisk og per post, samt søke opp informasjon om eventuelle ukjente aksjonærer og arvtagere i tilfeller med døde aksjonærer.

Selskapets eierregister flyttes fra VPS eller nåværende aksjebok av selskapsansvarlig hos Aksjeservice og medfører minimalt med arbeid for selskapet. Ved en overgang til oss vil vi også kvalitetssikre data mot myndighetenes registre slik at vi sikrer at alle aksjonærene får riktige opplysninger på sine ligningspapirer.

Ta kontakt med oss for uforpliktende gjennomgang eller et tilbud til ditt selskap.

Telefon: 

66 77 37 30